فرایند بررسی مسیر موازی اتوبان کاشان-تهران آغاز شد
فرایند بررسی مسیر موازی اتوبان کاشان-تهران آغاز شد
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: اولین جلسه ماده ۵۶ آزادراه موازی تهران- قم- کاشان از سمت آران و بیدگل- ورامین- دماوند که ردیف ملی هم دارد برگزار شد.

سید جواد ساداتی‌نژاد اظهار کرد: نخستین جلسه در مورد جاده کاشان و آران و بیدگل به ورامین، تهران و دماوند تشکیل شد.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی گفت: اولین جلسه ماده ۵۶ آزاد راه موازی تهران، قم، کاشان از سمت آران و بیدگل، ورامین و دماوند که ردیف ملی هم دارد برگزار شد.

وی افزود: امید است بتوانیم از تبصره ماده ۵۶ استفاده کنیم و قرار شد در مورد ۲ جاده آران و بیدگل، ورامین، تهران و مشهد اردهال، قم را از طریق مدیرعامل بانک ملی پیگیری کنیم و بتوانیم این دو پروژه با این ظرفیت فعال شود.