فرزند شهید فخری‌زاده: حرمت و شرف نقطه عروج شهید فخری‌زاده در آبسرد حفظ شد/ از همه مردم شهر آبسرد سپاسگزاریم
فرزند شهید فخری‌زاده: حرمت و شرف نقطه عروج شهید فخری‌زاده در آبسرد حفظ شد/ از همه مردم شهر آبسرد سپاسگزاریم
سردار ذوالقدر فرمانده سپاه استان تهران سال گذشته در مراسم چهلم که در شهر آبسرد برگزار شد، پیشنهاد داد تا این نقطه‌ای که در تاریخ ماندگار است را به واسطه نشانگرهایی یادآور نگه داریم تا ادامه راه شهدا هر روز برای ما یادآوری شود.

👤فرزند دانشمند هسته‌ای کشورمان شهید فخری‌زاده:

🔹طی این یک سال گذشته، حرمت و شرف نقطه عروج شهید فخری‌زاده در شهر آبسرد ادا شد.

🔸سردار ذوالقدر فرمانده سپاه استان تهران سال گذشته در مراسم چهلم که در شهر آبسرد برگزار شد، پیشنهاد داد تا این نقطه‌ای که در تاریخ ماندگار است را به واسطه نشانگرهایی یادآور نگه داریم تا ادامه راه شهدا هر روز برای ما یادآوری شود.

🔹از همه مردم شهر آبسرد سپاسگزاری می‌کنیم؛ مردمی که این چند وقت به ما نشان دادند، هر جا که مراسم مردمی برگزار می‌شود، باشکوه‌تر و درخورتر است.

🔸امروز سالگرد شهادت پدر است و در همان لحظات قرار داریم و توفیقی حاصل شد که در همان روز و ساعت در جایگاه شهادتشان حضور پیدا کنیم و این باعث سعادت بود.

🔹واکسن فخرا به مرحله تولید رسیده و مجوز تزریق عمومی را دریافت کرده و امیدواریم با مساعدت‌های لازم، این واکسن به تمام نقاط ایران برسد و از این واکسن ایرانی بیشترین استفاده را داشته باشیم.