فرماندار پشت میزنشین به درد مدیریت در استان تهران نمی خورد
فرماندار پشت میزنشین به درد مدیریت در استان تهران نمی خورد
استاندار تهران گفت: فرماندار پشت میزنشین به درد مدیریت در استان تهران نمی خورد.

محسن منصوری در آئین تکریم و معارفه فرماندار بهارستان طی سخنانی گفت: به صورت طبیعی با تغییر دولت‌ها گردش نخبگانی صورت می‌گیرد و البته مدیریت در کشور به دو امدادی شبیه است.

وی افزود: در بهارستان کارهای نکرده فراوان بسیار است و متناسب با رشد جمعیت ارائه خدمات در این شهرستان صورت نگرفته است، امروز در حوزه اجرا نیاز به کار انقلابی و جهادی داریم و انصافاً شبانه روزی در حال فعالیت است.

استاندار تهران افزود: شیوه حکمرانی در کشور باید تغییر کند و به تعبیر مقام معظم رهبری هر جا که به مردم تکیه کردیم، پیشرفت حاصل شده و هر زمان که به ظرفیت‌های دولتی تکیه کردیم خیلی رو به جلو نرفته ایم.

وی گفت: از فرمانداران کار جهادی شبانه روزی و در عین حال مبتنی بر برنامه ریزی می‌خواهیم و مدیریت مبتنی بر میدان برای ما اصل است و فرماندار پشت میز نشین نمی‌خواهیم، درب اتاق فرمانداران باید به روی مردم باز باشد و نباید بین مسئولین اجرایی و مردم استان تهران فاصله ایجاد شود.