فعالیت باندهای تکدی‌گری اتباع با شگردهای جدید و درآمد میلیونی در دماوند
فعالیت باندهای تکدی‌گری اتباع با شگردهای جدید و درآمد میلیونی در دماوند
هیچکدام نیاز مالی واقعی ندارند/ با پرهیز از پرداخت وجوهات به متکدیان بستر شهر پاکسازی می‌شود

فاطمه خانزادی رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند در این رابطه اظهار داشت: در خصوص تکدی‌گری تعدادی از فرزندان، بانوان و سالخوردگان در چهارراه‌های جهاد و گیلاوند، طی یک بررسی میدانی و مددکاری و مصاحبه تخصصی که با این گروه انجام پذیرفته مشخص شد که تعدادی زیادی از این افراد اتباع هستند.
وی افزود: تعداد بسیاری هم متاسفانه هر روز از شهر بومهن در شهر دماوند حضور و به تکدی‌‌گری می‌پردازند.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان دماوند گفت: در آمد روزانه تک تک این افراد بسیار بالاست و از عموم شهروندان عاجزانه خواهش می‌کنم با پرداخت وجوهات به این افراد به افزایش تعداد این گروه کمک نکنید.
خانزادی تاکید کرد: هیچکدام نیاز مالی واقعی ندارند و در واقع با تکدی‌گری فقط بستر شهرمان را زشت کرده‌اند.
وی گفت: شهروندان اگر قصد کمک دارید به نیازمندانی که خودتان می‌شناسید، مساعدت نمایید و با پرهیز از پرداخت وجوهات به متکدیان بستر شهر را پاکسازی نمایید.