فیلم| حال و هوای برفی قله دماوند در اردیبهشت
فیلم| حال و هوای برفی قله دماوند در اردیبهشت
حال و هوای برفی قله دماوند در اردیبهشت

بام ایران، قله دماوند در اردیبهشت ماه حال و هوای برفی دارد.