فیلم مستندِ «اینجا آسمان می چرخد»
فیلم مستندِ «اینجا آسمان می چرخد»
فیلم مستندِ «اینجا آسمان می چرخد» ؛ کاری از علی امجدی مسلمان (۱۳۸۴) که به موضوع کودکان معلول ذهنی و حرکتی که در "مجتمع خدمات بهزیستی شهید فیاض بخش آبسرد" زندگی می کنند ، پرداخته است .

نام اثر: مستندِ «اینجا آسمان می چرخد»
کاری از: علی امجدی مسلمان (۱۳۸۴)
موضوع: سفری کوتاه به دنیای کودکان معلول ذهنی و حرکتی که در “مجتمع خدمات بهزیستی شهید فیاض بخش آبسرد” زندگی می کنند.

✔️ برای دیدن فیلم مستند «موذن عشق» به نشانی زیر در کانال آپارات “ره آورد ” مراجعه نمایید:

https://aparat.com/v/GqPmX