قرن جدید با ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ ؟
قرن جدید با ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ ؟
هرچه هست ,چه موسسه ژیٔوفیزیک بگوید یا نه! برای ما عوام الناس,سال ۱۴۰۰ آغاز قرن جدید شمسی است. بگذارید یک سال زودتر احساس کنیم قرن هم نو می شود تا سال آینده کی زنده کی مرده!

تازه داشتیم با تغییر عدد تکراری هزار و سیصد و چند به ۱۴۰۰, حال و هوایی تازه می کردیم که یک مرتبه مرکز تقویم موسسه ژیٔوفیزیک دانشگاه تهران اطلاعیه داد که ؛آغاز قرن شمسی جدید ، یکشنبه اول فروردین ۱۴۰۰نیست! دوشنبه اول فروردین ۱۴۰۱است!!

خب! البته حساب علم فیزیک و نجوم که خیلی هم دوست داشتنی است سر جای خود و احترامش لازم.
اما برای ما عوام الناس ؛ ۱۴ با دوتا ۰۰ بشود اول قرن ، خیلی دلچسب تر است تا ۱۴ با یک ۰ و ۱ بشود اول قرن.

راستش بخواهید خیلی دوست تر داشتم فردا هم مراسم تحویل سال داشتیم و هم آیین تحویل قرن!
نمی دانم فرنگی ها در ۲۱ سال قبل ، وقت رسیدن سال ۲۰۰۰ موسسه ژیٔو فیزیکشان هم چنین اطلاعیه داده بود یا نه؟ اصلا تفاوت تحویل سال شمسی و قمری و قرن خورشیدی و میلادی را نمی دانم. اما اینقدر می فهمم اگر دولتمردان و دانشیان سرزمینم ایران، سلیقه به خرج می دادند و این تحویل سال را تحویل قرن می گرفتند خیلی بهتر می شد. شاید هم مسوولان رویشان نشده! با این حال و روز معیشت مردم ، علاوه بر جشن تحویل سال ، بخواهند جشن تحویل قرن را هم تحمیل کنند و خرج روی دست دولت و مردم بگذارند.

هرچه هست ,چه موسسه ژیٔوفیزیک بگوید یا نه! برای ما عوام الناس,سال ۱۴۰۰ آغاز قرن جدید شمسی است.
بگذارید یک سال زودتر احساس کنیم قرن هم نو می شود تا سال آینده کی زنده کی مرده! خدا به همه مردم خوب ما تندرستی و عافیت و طول عمر بدهد.

سال جدید و قرن جدید ، پیشاپیش مبارک!

  • نویسنده : حمید آقایی