قلع و قمع بیش از ۴۶ فقره ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی هومند وادان دماوند
قلع و قمع بیش از ۴۶ فقره ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی هومند وادان دماوند
در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و حفظ و حراست از اراضي كشاورزي با دستور دادستان شهرستان دماوند و با حضور مامورین گشت امور اراضی جهاد کشاورزی و کلانتری آبسرد، ساخت و سازهای غیرمجاز اراضی کشاورزی در هومند وادان تخریب شد.

در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و حفظ و حراست از اراضی کشاورزی با دستور دادستان شهرستان دماوند و با حضور مامورین گشت امور اراضی جهاد کشاورزی و کلانتری آبسرد، ساخت و سازهای غیرمجاز اراضی کشاورزی در هومند وادان تخریب شد.

🔸در این عملیات تخریب، حدود ۴۶ فقره ساخت و ساز شامل دیوارکشی و بنای ساختمان ویلایی که به صورت غیرمجاز در اراضی کشاورزی احداث شده بود، تخریب گردید.