لزوم فعال‌تر شدن پلیس ساختمان برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در دماوند
لزوم فعال‌تر شدن پلیس ساختمان برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در دماوند
توسعه شهری بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله با اولویت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام انجام شود.

علی شیوا، شهردار دماوند به منظور بیان مسائل و مشکلات حوزه شهری و اخذ ارشادات و دستورات قضایی جهت حل مشکلات عمومی شهروندان و مراجعین با محمدتقی تقی‌زاده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند دیدار کرد.

🔹در این دیدار، مسائلی همچون فعال‌تر شدن پلیس ساختمان جهت مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز، توسعه شهر بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله با اولویت تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام و نظارت دقیق‌تر بر کارشناسی‌ها و گزارش کارشناسی‌های غیرواقع یا خلاف واقع به دادستانی مطرح گردید.

🔸این دیدار، با بیان مسائل و مشکلات حوزه شهری و صدور دستورات، ارشادات قانونی از سوی دادستان شهرستان دماوند خاتمه یافت.