لزوم پرهیز از کشت های پرآب به سبب وضعیت آبی فعلی
لزوم پرهیز از کشت های پرآب به سبب وضعیت آبی فعلی
استاندار تهران، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه حفاظت از منابع آب استان اظهار داشت: عملیات انسداد چاه های غیرمجاز در شعاع ۵۰۰ متری با هدف صیانت از آب شرب در استان تهران عملیاتی خواهد شد.

استاندار تهران، انوشیروان محسنی بندپی در جلسه حفاظت از منابع آب استان با بیان اینکه در سال گذشته ۱۳۴۳ حلقه گاه در استان تهران مسدود شد اظهار داشت: عملیات انسداد چاه های غیرمجاز در شعاع ۵۰۰ متری با هدف صیانت از آب شرب در استان تهران عملیاتی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به وضعیت آبی استان شرایطی را می طلبد که باید از کشت محصولات پرآب و کشت های دوم و سوم به ویژه در پایاب سدها توسط سازمان جهاد کشاورزی جلوگیری شود.

استاندار تهران ادامه داد: استان تهران ۲۳ درصد مجموع آب شرب کشور را مصرف می کند و‌ این عدد در شهر تهران ۱۷ درصد است.

محسنی بندپی سپس گفت: جلسات حفاظت از منابع آب به طور منظم در استان تشکیل می شود و شهرداری تهران و سایر دستگاه های عضو جلسه برای آبیاری فضای سبز برنامه اقدام و عمل ارائه کند

استاندار تهران گفت: کمیته حفاظت از آب در شهرستان های استان تهران فعال می شود تا متناسب با مشکلات شهرستان تصمیم گیری کند.
سرانه آب تجدید شونده استان تهران بعد از سیستان و بلوچستان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.

وی ادامه داد: میزان بارندگی های امسال در استان‌ تهران نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است و‌ در فروردین ماه که در سال های گذشته بیشترین حجم از بارندگی های سال آبی را شاهد بودیم اما امسال شاهد کاهش چشمگیر بارندگی در این فصل بودیم.

وی همچنین عنوان کرد: با توجه به وضعیت فعلی کمیته حفاظت از آب در شهرستان های استان تهران فعال می شود و‌ متناسب با مشکلات شهرستان تصمیم گیری خواهد شد.