لیست آثار به ثبت رسیده در شهرستان دماوند
لیست آثار به ثبت رسیده در شهرستان دماوند
شهرستان دماوند یکی از شهرستان های استان تهران است که از موقعیت بسیار خوب آب و هوایی برخوردار می باشد و آثار تاریخی و طبیعی بسیاری را در خود جای داده است. این شهرستان جزو ۱۳ شهر نمونه گردشگری انتخاب شده و جاذبه های بسیاری را دارا است. لیست آثار به ثبت رسیده در شهرستان دماوند به شرح ذیل می باشد :