مجتبی بنداد کرمانی به‌عنوان سرپرست بیمارستان سوم شعبان دماوند منصوب شد
مجتبی بنداد کرمانی به‌عنوان سرپرست بیمارستان سوم شعبان دماوند منصوب شد
مسعود مسلمی‌فرد رئیس سابق بیمارستان سوم شعبان دماوند به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شمیرانات منصوب شد.

با پیشنهاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند با صدور حکمی مجتبی بنداد کرمانی را به‌عنوان سرپرست بیمارستان سوم شعبان دماوند منصوب کرد.

از سوابق علمی مجتبی بنداد کرمانی فارغ التحصیل رشته داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی مازندران می‌باشد.

همچنین کارشناس مسئول واحد  امور دارویی، کارشناس مسئول واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان دماوند، معاون درمان شبکه بهداشت و درمان دماوند، نماینده دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد در شبکه بهداشت دماوند، نماینده شبکه بهداشت دماوند برای سرپرستی تیم مبارزه با عرضه داروهای قاچاق، سرپرست شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه، سرپرست بیمارستان مفتح ورامین از سوابق اجرایی ایشان می‌باشد.

لازم به ذکر است مسعود مسلمی‌فرد رئیس سابق بیمارستان سوم شعبان دماوند به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان شمیرانات منصوب شد.