محسنی بندپی: معادن استان تهران در مسیر اشتغالزایی/ فعالیت معادن تسهیل می شود
محسنی بندپی: معادن استان تهران در مسیر اشتغالزایی/ فعالیت معادن تسهیل می شود
استاندار تهران بر لزوم رفع مشکلات معادن استان تهران جهت اشتغالزایی تاکید کرد.

انوشیروان محسنی بندپی در هشتمین جلسه شورای معادن استان تهران اظهار داشت: تاکید بر این است که معادن استان فعال باشند و حداکثر کمک و مساعدت جهت راه اندازی و اشتغالزایی انجام می شود.

وی ادامه داد: در این جلسه وضعیت معادن شهرستان های دماوند، فیروزکوه پردیس و پاکدشت مورد بررسی قرار گرفت تا به کسانی که نیاز به تمدید مجوز یا زمان برای تولید مواد معدنی دارند؛ فرصت داده شد.

استاندار تهران سپس خاطرنشان کرد: مجوز تعدادی از معادن که مربوط به قبل از سال ۹۰ بوده و هیچ فعالیتی نداشتند باطل می شود تا به مزایده گذاشته شود و افراد دیگر که آماده کار هستند، اقدامات را پیگیری کنند.