محمد کاظم گلشنی سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دماوند شد
محمد کاظم گلشنی سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دماوند شد
یش از انتصاب، سید علی امامی ریاست اداره دامپزشکی شهرستان دماوند را برعهده داشت.

دکتر محمد کاظم گلشنی به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دماوند منصوب شد.

طی حکمی از سوی مدیرکل دامپزشکی استان تهران دکتر محمد کاظم گلشنی به عنوان سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان دماوند منصوب شد.

لازم به ذکر است پیش از انتصاب سید علی امامی ریاست اداره دامپزشکی شهرستان دماوند را برعهده داشت.