مدیران و فرمانداران مُلزم به سکونت در محل خدمت هستند
مدیران و فرمانداران مُلزم به سکونت در محل خدمت هستند
استاندار تهران گفت: اگر جایی به ضرورت مجبور به استفاده از مدیر و یا فرماندار غیربومی شدیم، می‌بایست مدیر در محل مستقر شده و منزل را در محل خدمت و در همان شهر قرار دهد.

محسن منصوری در حاشیه معارفه سرپرست فرمانداری ملارد در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر انتخاب نیروهای بومی در شهرستان‌های استان تهران گفت: اعتقاد ما این است، که مدیران بومی به دلیل عرق و تعصب نسبت به منطقه دلسوزترند و مناطق را نیز شناخته و جدی تر پیگیری می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر مدیر بومی را خوب انتخاب کنیم، بدنه اجتماعی و افکار عمومی از این مدل حمایت بیشتری کرده و به توفیق کار کمک خواهد کرد، ما با دوستان مدیر عهد کردیم، اگر بومی باشند، که ساکن منطقه هستند، اما اگر جایی نیز به ضرورت مجبور به استفاده از مدیر و یا فرماندار غیربومی شدیم، می‌بایست مدیر در محل مستقر شده و منزل را در محل خدمت و در همان شهر قرار دهد.

استاندار تهران گفت: آن قدر فرصت نداریم، که مدیری بخواهد، روزی سه و یا چهار ساعت حدفاصل محل زندگی و محل کار تردد کند، این وقت مردم است و باید به بهترین شکل از آن استفاده شود.