مراسم تحویل سال نو در جوار گلزار شهدای شهر دماوند
مراسم تحویل سال نو در جوار گلزار شهدای شهر دماوند
به همت شورای فرهنگی مسجد جامع و شهرداری دماوند مراسم تحویل سال نو در جوار گلزار شهدای مسجد جامع بر گزار شد و شهروندان حاضر با یاد و توسل به شهدا سال را تحویل کردند.