مراقب برنامه های موبایلی جعلی منتسب به کاندیداهای ریاست جمهوری باشید
مراقب برنامه های موبایلی جعلی منتسب به کاندیداهای ریاست جمهوری باشید
موارد مشکوک را به سایت پلیس فتا cyberpolice.ir اعلام کنید.

در روزهای اخیر موارد متعددی از انتشار برنامه های موبایلی جعلی منتسب به کاندیداهای ریاست جمهوری در شبکه های اجتماعی رویت شده است که می توانند زمینه سرقت داده و سوء استفاده از داده های شخصی کاربران را فراهم کنند.
پلیس فتا توصیه می کند برای نصب هر برنامه موبایلی حتما موارد زیر رعایت شود:
۱- از نصب برنامه های موبایلی منتشر شده در شبکه های اجتماعی خودداری کنید.
۲- برنامه های مورد نیاز را از فروشگاه های معتبر نرم افزار دریافت کنید.
۳- با مراجعه به وب سایت رسمی ستادهای انتخاباتی کاندیداها از اعتبار برنامه های مطمئن شوید.
۴- از ضد بدافزار معتبر برای تلفن های هوشمند استفاده کنید.
۵- موارد مشکوک را به سایت پلیس فتا cyberpolice.ir اعلام کنید.