مردم به شایعات درباره ردصلاحیت‌ها توجه نکنند/ بررسی ها تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد
مردم به شایعات درباره ردصلاحیت‌ها توجه نکنند/ بررسی ها تا ۲۴ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد
از کلیه مردم میخواهیم تا پایان مهلت قانونی بررسی‌ها، به هیچ یک از آمارها و اخبار مبنی بر تایید یا ردصلاحیت داوطلبان اعتنایی نکنند،‌ چرا که هنوز فرایند بررسی صلاحیت ها در حال انجام است و هیچ چیز نهایی نشده است.

احمد نادری،‌ رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراها در استان تهران گفت: روند بررسی صلاحیت داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان تهران، با دقت فراوان در حال انجام است.
وی افزود:‌ از کلیه مردم میخواهیم تا پایان مهلت قانونی بررسی‌ها، به هیچ یک از آمارها و اخبار مبنی بر تایید یا ردصلاحیت داوطلبان اعتنایی نکنند،‌ چرا که هنوز فرایند بررسی صلاحیت ها در حال انجام است و هیچ چیز نهایی نشده است.
نادری تاکید کرد: هیات عالی نظارت استان تهران برآیند و نتیجه بررسی استعلام وضعیت داوطلبان از مراجع رسمی و قانونی و نیز کلیه مستندات درباره وضعیت هر یک از داوطلبان را در تاریخ ۲۴ اردیبهشت از طریق رسمی اعلام خواهد کرد تا آنروز هرگونه خبر تایید یا ردصلاحیت چیزی جز شایعه و تشویش افکار عمومی نیست.