مردم ما در زیربمبارانی از شایعه‌سازی، سیاه‌نمایی، جنگ‌روانی و صدالبته کم تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌ها به‌صحنه آمدند
مردم ما در زیربمبارانی از شایعه‌سازی، سیاه‌نمایی، جنگ‌روانی و صدالبته کم تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌ها به‌صحنه آمدند
البته برخی گزارش‌ها از گوشه و کنار مبنی بر برخی تخلفات به گوش می رسد که انتظار می رود هیات محترم نظارت برانتخابات شوراها با قاطعیت و عمل به مُرّ قانون آنچه را که قانون می گوید عمل کند و بداند مردم هم حمایت خواهند کرد.

«حجت‌الاسلام حاج‌آقایی» خطیب موقت نمازجمعه بخش رودهن:
🔹️مردم ما در زیربمبارانی از شایعه سازی،سیاه نمایی،جنگ روانی و صدالبته کم تدبیریها و سوء مدیریت ها به صحنه آمدند.
🔹️از رهبر عزیز انقلاب که ازماه‌ها قبل باتدابیر و رهنمودهای مختلف، موانع را برطرف کرده و به کشور و مردم آرامش بخشیدند،تقدیر و تشکر می نماییم.
🔹️الان بزرگترین انتظار ما از رئیس جمهور منتخب انتخاب یک کابینه انقلابی، جهادی، پرکار برای انجام اولویت‌های برنامه‌ای به ویژه کاهش مشکلات معیشتی است.
🔹️انتظار معجزه نداریم اما توقع تغییرات مثبت در کوتاه مدت و تحول رو به جلو در آینده داریم.
🔹️ به منتخبان شوراهای اسلامی در شهرستان و در بخش رودهن در شهر رودهن و آبعلی و سایر روستاها و محلات تبریک می گوییم.
🔹️البته برخی گزارش‌ها از گوشه و کنار مبنی بر برخی تخلفات به گوش می رسد که انتظار می رود هیات محترم نظارت برانتخابات شوراها با قاطعیت و عمل به مُرّ قانون آنچه را که قانون می گوید عمل کند و بداند مردم هم حمایت خواهند کرد.