مرمت بقعه تاریخی امامزاده قاسم (ع) شهرستان دماوند
مرمت بقعه تاریخی امامزاده قاسم (ع) شهرستان دماوند
قدمت این بقعه هشتصد سال می باشد که در زمان خودش با مصالح سنتی و بومی منطقه ساخته شده بود

بقعه هشتصد ساله امام زاده قاسم (ع) محله تاسکین شهر آبسرد توسط اداره میراث فرهنگی باز سازی شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان دماوند گفت: این بقعه هشتصد ساله در فهرست آثار ملی قرار دارد و در سنوات گذشته به جهت عدم وجود منابع مالی در حوزه مرمت آثار میراث فرهنگی، اقدامات موثری برای حفاظت از این بنا انجام نگرفته است.

شهرام شریفی افزود: با توجه به درخواستهای مردمی و با نگاه ویژه وزارت میراث فرهنگی و گردشگری کشور طی پیگیری های انجام شده و تخصیص بودجه، بازسازی و استحکام بخشی بنا در حال انجام میباشد. و با اتمام آن زائرین و گردشگران خدمات بهتری را دریافت خواهند کرد.

وی گفت: قدمت این بقعه هشتصد سال میباشد که در زمان خودش با مصالح سنتی و بومی منطقه ساخته شده بود که در دوره های متعدد، افراد غیر متخصص، مرمتهای غیر اصولی انجام داده اند که در حال حاضر مرمتکار ما با تراشیدن بندهای غیر اصولی ساخته شده و پاکسازی و جایگزینی آن با سنگها و ملاتی که در همان هشتصد سال انجام گرفته بود کار باز سازی را پیش میبرد. تا دقیقا این بنا بعد از بازسازی مانند همان هشتصد سال پیش شود.