مروری بر نام گذاری سال‌ها توسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی
مروری بر نام گذاری سال‌ها توسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی
مروری بر نام گذاری سال‌ها توسط رهبرمعظم انقلاب اسلامی در سالهای مختلف داشته ایم

دولت پنجم و ششم
🗓 ۱۳۷۲: عدالت اجتماعی
🗓 ۱۳۷۳: وجدان کارى وانضباط اجتماعی
🗓 ۱۳۷۴: انضباط اقتصادى ومالى
🗓 ۱۳۷۵: مبارزه با اسراف و زیاده‌روی
🗓 ۱۳۷۶: سعی درکنار گذاشتن اسراف

دولت هفتم و هشتم
🗓 ۱۳۷۷: صرفه جویی
🗓 ۱۳۷۸: امام خمینى قدسّ سرّه
🗓 ۱۳۷۹: امیرالمؤمنین،علی بن ابیطالب علیه‌السلام
🗓 ۱۳۸۰: اقتدارملی واشتغال آفرینی
🗓 ۱۳۸۱: عزّت وافتخارحسینى
🗓 ۱۳۸۲: نهضت خدمت‌‌رسانی به مردم
🗓 ۱۳۸۳: پاسخگویى سه قوه به ملت ایران
🗓 ۱۳۸۴: همبستگى ملى ومشارکت عمومى

دولت نهم و دهم
🗓 ۱۳۸۵: پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله و سلم
🗓 ۱۳۸۶: اتحادملى وانسجام اسلامى
🗓 ۱۳۸۷: نوآوری وشکوفایی
🗓 ۱۳۸۸: اصلاح الگوی مصرف
🗓 ۱۳۸۹: همت مضاعف وکارمضاعف
🗓 ۱۳۹۰: جهاد اقتصادی
🗓 ۱۳۹۱: تولیدملى،حمایت ازکاروسرمایه ‌ایرانى
🗓 ۱۳۹۲: حماسه سیاسی وحماسه اقتصادی

دولت یازدهم و دوازدهم

🗓 ۱۳۹۳: اقتصاد وفرهنگ،باعزم ملی ومدیریت جهادی
🗓 ۱۳۹۴: دولت و ملّت، همدلی و هم‌زبانی
🗓 ۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
🗓 ۱۳۹۶: اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال
🗓۱۳۹۷:حمایت از کالای ایرانی
🗓۱۳۹۸: رونق تولید
🗓۱۳۹۹: جهش تولید
🗓۱۴۰۰: #تولید_پشتیبانیها_مانع_زدائیها