مشارکت حداقلی؛ راهبرد دشمنان نظام اسلامی
مشارکت حداقلی؛ راهبرد دشمنان نظام اسلامی
گزاف نیست اگر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را یکی از مهمترین گردنه های فراروی نظام اسلامی برای عبور ازپیچ تاریخی،بدانیم.اکنون کسی تردید ندارد که تمام توان دشمن ازفشار حداکثری ترامپی تا مهار حداکثری بایدنی از رو درو قرار دادن مردم در برابر نظام به تلاش برای قهر از صندوق های رای تبدیل شده است.این مقاله به این شگردها و ترفندهای شیطانی اشاره دارد.

گزاف نیست اگر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را یکی از مهمترین گردنه های فراروی نظام اسلامی برای عبور ازپیچ تاریخی،بدانیم.اکنون کسی تردید ندارد که تمام توان دشمن ازفشار حداکثری ترامپی تا مهار حداکثری بایدنی از رو درو قرار دادن مردم در برابر نظام به تلاش برای قهر از صندوق های رای تبدیل شده است.این مقاله به این شگردها و ترفندهای شیطانی اشاره دارد.

🔶 مهمترین ترفندهای استکبار رسانه ای برای مشارکت حداقلی

رصد و تحلیل و بررسی رسانه های استکباری و پیاده نظام آنان در خارج و برخی عناصر واداده آنان دررسانه های داخلی حکایت ازتلاش حداکثری دشمن برای کاهش مشارکت پرشور مردم دارد.طبیعی است هرچه به ۲۸خرداد نزدیکتر شویم این حملات پرحجم تر خواهد شد.

این شگردها عبارتند از:

۱- برجسته سازی کلید واژه تحریم انتخابات توسط رسانه های غربی و عبری و عربی و بازنشر آن توسط برخی عناصر تجدید نظر طلب در داخل؛

۲- القاء دروغین مهندسی انتخابات و مشخص بودن منتخب حاکمیت و بی اثر برشمردن رای مردم؛

۳- تحریف ” دلخوری مردم از عملکرد بد مدیران” به ” قهر مردم ازنظام”

۳-تسرُی ناکارآمدی و ضعف مسئولان مختلف به ضعف و ناکارآمدی نظام اسلامی؛

۴- عملیات سنگین تحریف رسانه ای برای تبدیل کاهش مشارکت به رفراندوم مردم برعلیه نظام

۵- برنامه ریزی برای ناامن سازی و التهاب آفرینی در مراکز مختلف اقتصادی و جمعیتی برای ناامن و بحرانی جلوه دادن شرایط کشور؛

۶- تلاش برای هراس افکنی از به قدرت رسیدن نیروهای اتقلابی و القای تصویر سخت و ناکارآمد از کاندیداهای انقلابی؛

۷- انتشار و بازنشر سریع و پرحجم نظرسنجی های جهت دار
باهدف القاء ناامیدی جبهه انقلابی؛

۸-به چالش کشیدن ساختار انتخابات و فرایند انتخابات باتمرکز در تهاجم به شورای نگهبان؛

۹- فشار حداکثری در مجامع بین المللی به ویژه در حاشیه نشست وین و به کمک آمدن آژانس بین المللی هسته ای برای تشدید فشار بر ایران و القاء این نکته که روی کارآمدن انقلابیون منجر به شرایط سخت تر خواهد شد.

۱۰- انگاره سازی کاذب و دوقطبی دروغین از آزادی های سیاسی و اجتماعی و متهم کردن جبهه انقلاب به مخالفت با آزادی های فردی و اجتماعی با بازتعریف حوادث و وقایع گذشته در طول ۴۰سال و به ویژه در دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸