مشکلات و مطالبات به حق معلمان در شهرستان دماوند پیگیری شود
مشکلات و مطالبات به حق معلمان در شهرستان دماوند پیگیری شود
جانمایی مکان دانشگاه فرهنگیان و بررسی اخذ مجوزات لازم جهت فعالیت آن

❇️ بهرامی، مدیر کل اموزش و پرورش استان تهران با رضا طاهرخانی فرماندار شهرستان دماوند دیدار و گفتگو کرد.

❇️فرماندار شهرستان دماوند : حرکت روبه جلو در مسیرانقلاب اسلامی از تعلیم و تربیت شروع می شود ودرگام دوم انقلاب نیز آموزش و پرورش جایگاه ویژه‌ای دارد و در راستای جهاد تبیین نیز وظیفه آموزش و پرورش سنگین بوده، چراکه نسل جوان نیازمند تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

❇️ طاهر خانی بر لزوم برنامه ریزی جهت افزایش سرانه فیزیکی آموزشی و نیروی انسانی متخصص و انقلابی اشاره کرد و گفت: باید عدالت آموزشی در بخش های ساخت و ساز ها، اعتبارات و نیروی انسانی با اولویت مناطق شهری و روستایی در شهرستان دماوند برنامه ریزی شود و در این راستا از ظرفیت خیران، گروههای جهادی و مشارکت اولیاء استفاده خواهد شد.

❇️ در این دیدار تأسیس دانشگاه فرهنگیان در شهرستان دماوند، جانمایی مکان دانشگاه و اخذ مجوزات لازم جهت فعالیت آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.