مشکلی در تنظیم بازار نداریم، اما اجازه صادرات سیب را نمی‌دهند
مشکلی در تنظیم بازار نداریم، اما اجازه صادرات سیب را نمی‌دهند
نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران: مشکلی در تنظیم بازار نداریم، اما اجازه صادرات سیب را نمی‌دهند

▫️مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران اظهار کرد:
کمبودی در عرضه میوه نداریم. علی رغم گذشت یک ماه از فصل بهار سیب درختی و پرتقال در سردخانه‌های کشور موجود است، در حالی که اواخر آذر وزیر صمت طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور به علت کمبود در بازار داخل خواستار ممنوعیت صادرات سیب و مرکبات شد.

با گذشت ۴ ماه از نامه وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور نه تنها مشکلی در تنظیم بازار داخل نداریم، بلکه باید تمامی همت خود را به کار بگیریم تا صادرات صورت بگیرد تا تولید دچار چالش نشود.