مصرف گاز در شهرستان دماوند نسبت به ماه گذشته حدود ۳۵درصد افزایش داشته است
مصرف گاز در شهرستان دماوند نسبت به ماه گذشته حدود ۳۵درصد افزایش داشته است
با متعادل شدن مصرف، گاز صنایع و شهرک‌های صنعتی وصل می‌شود.

محسن زمانی، رئیس اداره گاز شهرستان دماوند:
با توجه به سرمای شدید و برودت هوا طی پنج روز اخیر مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری بسیار افزایش یافته است و تعدادی از استان‌های شمالی شائبه افت فشار  کمبود گاز داشته‌اند.
برای جلوگیری از قطع گاز در نقاط شمالی و شمال غرب کشور تدبیر وزارت نفت براساس سطح بندی در مواقع بحرانی است.
قطعی گاز از دو روز گذشته حدود ساعت ۱۵ شروع شد و امید است اگر شرایط تولید و مصرف گاز بهتر شود و خطر قطع گاز در برخی استان‌های کشور رفع شود سریعا گاز شهرک‌ها و صنایع وصل می‌شود.
مصرف گاز نسبت به ماه گذشته حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است، به مردم توصیه می‌کنیم که از لباس‌های گرم استفاده کرده و از مصرف بی رویه گاز خودداری کنند.
مردم صرفه جویی را همیشه سرلوحه کار خود قراردهند مخصوصا اینکه برخی از هموطنان نیازمند گاز هستند.