ممنوعیت تردد خودرویی در ورودی های‌ ولیران و جیلارد از مسیر پل شلمبه و بلوار آیت الله خامنه‌ای در روزهای پایانی هفته
ممنوعیت تردد خودرویی در ورودی های‌ ولیران و جیلارد از مسیر پل شلمبه و بلوار آیت الله خامنه‌ای در روزهای پایانی هفته
راهنمایی و رانندگی و پلیس راهور در روزهای پایانی هفته باید با توان و نیروی بیشتر به مدیریت ترافیکی شهر بپردازند و با اقتدار در برخورد با متخلفین اقدام کنند.

حیدری، فرماندار شهرستان دماوند:
ما در روزهای پایانی هفته در محدوده ولیران و جیلارد با بار ترافیکی مواجه هستیم، در این خصوص هفته گذشته با هماهنگی شهرداری دماوند، محدوده ورودی ولیران از سمت پل شلمبه مسدود شد که به نظر امری موثر بود.
بر این اساس انجام مدیریت مقطعی تا مشخص شدن وضعیت کمربندی دماوند حائز اهمیت است، از این رو تا اطلاع ثانوی از بعد ازظهر روز چهارشنبه تا صبح شنبه ورودی‌های ولیران از پل شلمبه و همچنین ورودی جیلارد از سمت بلوار آیت الله خامنه ای با هدف مدیریت بار ترافیکی مسدود خواهد شد.
دوربرگردان جیلارد و میدان شهدا به سمت دماوند از جمله محل های تجمع ترافیکی است که نصب علائم ترافیکی و اعمال مقتدرانه قانون توسط راهور می‌تواند در این خصوص موثر باشد.
راهنمایی و رانندگی و پلیس راهور در روزهای پایانی هفته باید با توان و نیروی بیشتر به مدیریت ترافیکی شهر بپردازند و با اقتدار در برخورد با متخلفین اقدام کنند.