مناطق آلوده به ساخت و ساز غیرمجاز دماوند کجاست؟
مناطق آلوده به ساخت و ساز غیرمجاز دماوند کجاست؟
شهردار دماوند گفت: برحسب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است که هرگونه عملیات ساختمانی بدون مجوز را متوقف کند.

عباس صفری، شهردار دماوند در ارتباط با ساخت و سازهای غیرمجاز اظهار کرد: برحسب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف است که هرگونه عملیات ساختمانی بدون مجوز را متوقف کند و موضوع را به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت اتخاذ تصمیم ارجاع دهد.

وی گفت: عوامل پلیس ساختمان شهرداری دماوند در جلوگیری از بسیاری از فعالیت‌های غیرمجاز اقدامات بسیار خوبی داشته‌اند و تاکنون بازخورد خوبی را در این زمینه شاهد بوده‌ایم.

صفری عنوان کرد: سه منطقه مهم همچون مشا، مرکز شهر به‌همراه فضای اطراف خود همچون چنارشرق به‌عنوان مناطق آلوده شناخته شده‌اند و از سوی دیگر منطقه گیلاوند و هومند وادان نیز از مناطق آلوده به‌شمار می‌روند.

شهردار دماوند بیان داشت: تمام پرونده‌هایی که از سوی شهردار به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شوند بدون استثنا با درخواست تخریب ارسال می‌شوند یعنی هیچ پرونده‌ای در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست که مشمول جریمه شود.