منطقه دماوند کمترین مشکلات را در برگزاری امتحانات خردادماه ۱۴۰۰ داشت
منطقه دماوند کمترین مشکلات را در برگزاری امتحانات خردادماه ۱۴۰۰ داشت
۱۳۲ نیروی انسانی آموزش و پرورش دماوند در لیست بازنشستگان هستند.

پورفتحی، رئیس آموزش و پرورش دماوند:
🔹دماوند کمترین مشکلات را در برگزاری امتحانات خردادماه داشت و خانواده‌ها رضایت کامل داشتند، برای آزمون‌های دیگر همچون نمونه دولتی و آزمون ورودی دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای در مردادماه برنامه ریزی می‌شوند.
🔹کلاس‌هایی برای حدود ۱۷ هزار دانش آموز مدارس دولتی پیش بینی شده‌اند، حدود ۲۰ هزار دانش آموز در دماوند مشغول به تحصیل هستند.
🔹۳۱۷ کلاس برای مقطع ابتدایی، ۱۲۶ کلاس برای متوسطه دوره اول، ۶۲ کلاس برای متوسطه دوره نظری، ۳۸ کلاس برای هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و ۴۵ کلاس برای هنرستان‌های کار و دانش پیش بینی شده‌اند که مجموعا ۵۸۸ کلاس می‌شوند و ممکن است کم یا زیاد شوند.
🔹پیش بینی می‌شود امسال با اضافه شدن یک مدرسه به مجموع مدارس، ۱۷ کلاس نسبت به سال قبل با توجه به رشد تعداد دانش آموزان افزایش یابد.
۵۱ نفر از آموزگاران و دبیران و هنرآموزان، ۳۲ مدیر، ۴۵ معاون و ۴ مربی امسال بازنشسته می‌شوند که حدودا ۱۳۲ نفر نیرو در لیست بازنشستگان هستند.