موافقت اولیه  بنیاد مستضعفان را با احداث کمربندی گیلاوند
موافقت اولیه  بنیاد مستضعفان را با احداث کمربندی گیلاوند
مقرر شد در آینده نزدیک جلسه مشترکی با حضور رئیس بنياد مستضعفان، وزیر راه وشهرسازی، نماینده مجلس و سرپرست فرمانداری دماوند در این خصوص برگزار شود.

💠 نماینده مردم دماوند و فیروزکوه، سرپرست فرمانداری دماوند، فرماندار فیروزکوه، رئیس آموزش و پرورش رودهن، شهردار و رئیس شورای اسلامی آبعلی و نماینده شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان دماوند(اصطلک) با فتاح رئیس بنیاد مستضعفان دیدار کردند.

💠دراین جلسه درخصوص:

🔹احداث کمربندی گیلاوند (جنوبی) توسط بنیاد مذکور

🔸واگذاری زمین جهت ساخت مدرسه به آموزش و پرورش رودهن

🔹واگذاری هتل آبعلی به شهرداری شهرمذکور

🔸حل مشکل تعاونی مسکن فرهنگیان دماوند دراصطلک

🔹حمایت از طرح های اشتغال در دو شهرستان (به ویژه روستاها) و اعطای تسهیلات

🔸کمک به رفع محرومین واهدای بسته های معیشتی ،کارت های ارزاق و…. برای خانواده های مستحق و مستضعف و…. صحبت شد.

در این جلسه  آقای فتاح رئیس بنیاد مستضعفان، ضمن نظرمثبت درخصوص موارد مطروحه، موافقت اولیه خود را با احداث کمربندی گیلاوند(جنوبی) اعلام کردند.

بر این اساس مقرر شد در آینده نزدیک جلسه مشترکی با حضور رئیس بنیاد مستضعفان، وزیر راه وشهرسازی، نماینده مجلس و سرپرست  فرمانداری دماوند در این خصوص برگزار شود.