نارضایتی استاندار تهران از میزان تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان
نارضایتی استاندار تهران از میزان تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان
استاندار تهران از میزان تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان و صنعتگران در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در شش ماه نخست سال تنها ۱۹۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

محسن منصوری در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران گفت: در حوزه تسهیلات و پرداخت مستقیم بانک‌ها عملکرد مناسب نبوده و در شش ماه نخست سال تنها ۱۹۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

وی ضمن ابراز نارضایتی در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص رفع موانع تولید، این اقدامات را متناسب با نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری ندانست و افزود: اگر وضع به همین منوال باشد، باید موضوع تسهیلات از دستور کار خارج شود.

استاندار تهران اضافه کرد: مصوبات باید منجر به اجرا شود، در غیر این صورت در دستورکار نیاید و بانک‌ها نیز رویکرد مثبت داشته باشند، آفت مدیریت این است که تصمیم گرفته شده انجام نشود.

منصوری سپس گفت: جلسات می‌بایست، به طور منظم و مدون برگزار شود و مواردی که کارکرد مؤثر دارد در جلسات مطرح شود، ضمن اینکه بانک‌ها باید روند پرداخت تسهیلات را تسریع بخشند.

وی اضافه کرد: باید با بانک‌ها جلسه بگذاریم، تا علت عدم توفیق پرداخت تسهیلات را بررسی کنیم، چرا که اگر نظام تسهیلات عقب بیفتد تولید قفل می‌شود.

استاندار تهران اظهار کرد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می‌بایست، به مباحث غیرتسهیلاتی متمرکز شود و در این موارد نیز با نهایت سخاوت با تولیدکننده برخورد شود حتی اگر نیاز به ریسک باشد، چراکه اساس جلسات، حل مسائل و تصویب مصوبات است.