نرخ بیکاری استان تهران به ۷ درصد کاهش یافت
نرخ بیکاری استان تهران به ۷ درصد کاهش یافت
استاندار تهران اعلام کرد: نرخ بیکاری این استان در زمستان سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۱.۸ درصدی به ۷ درصد رسید.

 انوشیروان محسنی بندپی در مورد کاهش نرخ بیکاری اظهار داشت: براساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری استان تهران در فصل زمستان سال گذشته هفت درصد اعلام شده است.

وی افزود: نرخ بیکاری استان در زمستان سال ۹۸ حدود ۸.۸ درصد بوده که در زمستان سال ۹۹ با کاهش ۱.۸ درصدی به هفت کاهش یافت.

محسنی بندپی گفت: استان تهران در فصل زمستان سال گذشته بعد از استان مرکزی پایین ترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور ثبت کرد.