نشست تخصصی توسعه گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دماوند
نشست تخصصی توسعه گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دماوند
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دماوند از برگزاری این نشست با محوریت محیط زیست، جامعه محلی و فرهنگ و اقوام خبر داد.

نشست تخصصی توسعه گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دماوند با حضور صاحب نظران و اساتید ارشد حوزه گردشگری در سینما پرستو برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دماوند از برگزاری این نشست با محوریت محیط زیست، جامعه محلی و فرهنگ و اقوام خبر داد.

شهرام شریفی «این نشست با همکاری اداره محیط‌زیست و شهرداری دماوند و با سخنرانی شش تن از اساتید که در حوزه تاریخ، فرهنگ و محیط‌ زیست دماوند پژوهش کرده‌اند برگزار شد.»

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دماوند عنوان کرد: «زیست بوم دماوند و معیشت، اسوره، ماوند و خشک‌سالی، گردشگری ماجراجویانه در دماوند، صنایع‌دستی و ارتباط آن با گردشگری و آینده دماوند در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی از محورهای این نشست بود.»

در این نشست معاون میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، معاون سیاسی و انتظامی فرماندار شهرستان دماوند، رئیس اداره محیط زیست شهرستان دماوند، رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان دماوند و اعضای شورای اسلامی شهر دماوند و … حضور داشتند.