نشست زمین فعلا خطری برای مترو ندارد
نشست زمین فعلا خطری برای مترو ندارد
نشست‌هایی که در تهران در حال رخ دادن است، در جنوب تهران و در دشت شهریار است.

مدیر عامل شرکت متروی تهران:
نشست‌هایی که در تهران در حال رخ دادن است، در جنوب تهران و در دشت شهریار است که به سمت یکسری از مناطق تهران مثل ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۱ توسعه پیدا کرده و حتی به سمت مناطق ۹ و ۱۰ هم در حال پیشروی است.
دلیل این اتفاق مصرف بیش از اندازه آب‌های زیرزمینی در دهه‌های اخیر در کشور است. بعید به نظر می‌رسد که این اتفاق به مترو تهران آسیب وارد کند، ولی این خطری است که می‌تواند همه ساختمان‌ها و تاسیسات جنوب تهران را تحت تاثیر قراردهد.