نشست هماهنگی عرضه مستقیم ۱۱۰۰ سیب درختی دپو شده در سردخانه‌های شهرستان دماوند
نشست هماهنگی عرضه مستقیم ۱۱۰۰ سیب درختی دپو شده در سردخانه‌های شهرستان دماوند
نشست هماهنگي عرضه مستقيم سيب درختي در محل حوزه رياست سازمان صمت برگزار شد.

نشست هماهنگی عرضه مستقیم سیب درختی با حضور شیر قاضی، مدیرکل برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت، محمدی‌پور معاون بازرسی و نظارت سازمان، کیخا سرپرست معاونت بازرگانی و توسعه تجارت خارجی سازمان صمت تهران، آقاجان احمدی رئیس اداره صمت دماوند، شادلو نماینده اتحادیه باغداران دماوند و استان تهران، اتحادیه بارفروشان تهران، اتحادیه فروشندگان سبزی و میوه تهران در محل حوزه ریاست سازمان صمت برگزار شد.
در نشست جهت فروش بار دپو شده در سردخانه شهرستان دماوند که ۱۱۰۰۰ تن می‌باشد، فروش به‌صورت عرضه مستقیم سیب درختی در میادین و فروشگاه‌های تهران که واسطه‌ها به طور کلی حذف و سود میوه فروشان منتخب توزیع در سطح شهر تهران از ۳۵ درصد به نصف کاهش یابد.