نصب و تعویض  تابلو راهنمایی و رانندگی و علائم ترافیکی در سطح شهر دماوند
نصب و تعویض  تابلو راهنمایی و رانندگی و علائم ترافیکی در سطح شهر دماوند
طی بازدید های میدانی با کارشناسان پلیس راهور مکان های مورد نیاز در سطح منطقه شناسایی و به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات نسبت به نصب تجهیزات ترافیکی همچون جدا کننده پلاستیکی و … در سطح شهر اقدام شده است.

تابلوهای راهنمایی، علائم ترافیکی و انتظامی در راستای افزایش ضریب ایمنی در شهر دماوند نصب و تعویض شد.

نصب تابلوها و علائم ترافیکی یکی از اقداماتی است که توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر دماوند به منظور افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و تسهیل در عبور و مرور انجام شده است.

طی بازدید های میدانی  با کارشناسان پلیس راهور مکان های مورد نیاز در سطح منطقه شناسایی و به منظور افزایش ایمنی و کاهش تصادفات نسبت به نصب تجهیزات ترافیکی همچون جدا کننده پلاستیکی و … در سطح شهر اقدام شده است.

همچنین در راستای پیشگیری از تصادفات احتمالی درمرکز شهر، ورودی شهر، تقاطع شهدا و جاده چشمه اعلا تابلوهای راهنمایی رانندگی و انتظامی ومحدودیت سرعت و هدایت مسیر نصب گردیده است.

در همین راستا اقدامات مشابهی  همچون اصلاح معابر، ایجاد  سرعت گیر و … با نظریه کارشناس حمل و نقل و ترافیک و همکاری  پلیس راهور در دست اقدام خواهد بود.

امید است که شهروندان محترم با رعایت نکات ایمنی و توجه به این علائم  در حفظ سلامت خود و خانواده شان با خادمین خود همکاری نمایند.