نقشه گردشگری شهر دماوند منتشر شد
نقشه گردشگری شهر دماوند منتشر شد
پس از سال ها چشم انتظاری، نقشه گردشگری شهر دماوند منتشر شد.


پس از سال ها چشم انتظاری، نقشه گردشگری شهر دماوند منتشر شد.
در این نقشه بنابر شرایط نقشه گردشگری،مکان های ادارات؛ اماکن بهداشتی،درمانی وداروخانه ها؛مراکز آموزشی وفرهنگی؛ مراکز دینی ومذهبی؛اماکن تاریخی و گردشگری؛مراکز ورزشی؛رستوران ها؛مراکز اقامتی اشاره شده است.


این نقشه توسط موسسه گیتاشناسی نوین چاپ ودر اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
علاقمندان می توانند نقشه را از طریق دیجی کالا تهیه نمایند.
پیشنهاد می شودمیراث فرهنگی و روابط عمومی شهرداری دماوند با همکاری کتابفروشی های شهر نسبت به تهیه وفروش آن اقدام نمایند.