نقش شوراها در فرآیند تبدیل شدن روستاها به شهر
نقش شوراها در فرآیند تبدیل شدن روستاها به شهر
هر شورایی که کشاورزی ودامداری با شرایط ویژه خود آن روستا را احیاء کند و سرمایه لازم برای دستیابی به این شرایط را فراهم نماید و زمینه را برای فروش محصولات بدست آمده بوجود آورد، شورای موفق محسوب می شود.

درباره نقش شوراها در روستاها و اثر بخشی آنها، پیشرفت و عدم پیشرفت شوراها تاکنون مقالات و یادداشت های زیادی نوشته شده است، و در باب معایب و محاسن شوراها نیز زیاد بحث شده است.
به نظر میرسد ابتدا به معیار یک شورای موفق اشاره داشته باشیم.

براستی معیار موفقیت شوراهای اسلامی روستاها چیست؟

🔹 در حال حاضر شورای اسلامی را موفق می دانند که فضای کالبدی روستا را دگوگون ساخته و با جدول گذاری کوچه ها و خیابان ها، آسفالت کردن آنها و آوردن امکانات رفاهی، خدماتی از قبیل آب شرب بهداشتی و لوله کشی منازل، بهداشت محیط، پست بانک، خدمات آب، برق، گاز و … محیط روستا را پیشرفته تر نمایند که البته بسیار پسندیده ومورد نیاز است.

🔹 ملاک ما در ارزیابی شوراهای گذشته و آینده باید حفظ بافت روستایی و شکوفا کردن اقتصاد روستا مبتنی بر کشاورزی، دامداری و صنایع دستی روستایی باشد و آن خدمات بخشی از زیرساخت های شکوفایی اقتصاد تلقی می شود.

🔹هر شورایی که کشاورزی ودامداری با شرایط ویژه خود آن روستا را احیاء کند و سرمایه لازم برای دستیابی به این شرایط را فراهم نماید و زمینه را برای فروش محصولات بدست آمده بوجود آورد، شورای موفق محسوب می شود.

🔹اگر شورایی برای پیشرفت روستا دست به تخریب بافت روستا و افزودن حریم به روستا برای فروش آن به خوش نشینان، زمینه حضور ویلاسازی و ویلانشینان را فراهم نماید و احیاناً بعضی از اعضاء خود واسطه فروش زمین های بافت روستایی شوند (معاملات ملکی)، که هم اکنون در بخش زیادی از روستاها به چشم می خورد، شورای ناموفق است. زیرا زمینه را برای تبدیل روستا به شهر فراهم می سازد.

🔹کارگروه کشاورزی شهرستان باید نگاه کند اگر شورایی باعث رونق کشاورزی نوین و موثرتر شده است، تعاونی کشاورزی فعال تری دارد، دامپروری فعال و موثری دارد، صنایع روستایی شکوفا شده است باید به عنوان شورای موفق روستایی معرفی گردد و از خدمات آنان تجلیل شود.

🔹شورای شهرستان، شورای بخش، بخشداری ها، فرمانداری، جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن و …. همه باید در این مسیر قدم بردارند که اعضاء شوراها را از فعالیت های مخرب زمین فروشی و زمین خواری و دلالی بازدارند تا این چرخه معیوب یک روزی از فعالیت بازایستد و به سمت اقتصاد پویای کشاورزی و.. سوق پیدا نموده و ازتبدیل شدن روستا به شهر جلوگیری به عمل آورد.

🔹در یادداشت بعدی به بخش نظارت بر شوراها در جلوگیری از اثرات مخرب زمین بازی و زمین خواری خواهیم پرداخت.