نماز جمعه ۱۳فروردین در ۱۷شهر استان تهران برگزار نمی شود.
نماز جمعه ۱۳فروردین در ۱۷شهر استان تهران برگزار نمی شود.
نماز جمعه ۱۳فروردین در ۱۷شهر استان تهران برگزار نمی شود.

با تصمیم ستاد مبارزه با کرونا و تاییدیه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در شهرستان‌های استان تهران نماز جمعه ۱۳ فروردین در شهرری، باقرشهر، خاورشهر، حسن آباد، قیامدشت، قلعه نو، کن، لواسان، رودبار قصران، دماوند، آبسرد، رودهن، شهریار، اندیشه، وحیدیه، صباشهر و باغستان برگزار نمی‌شود.

گفتنی است این نقاط، از مناطق نارنجی است.

شایان ذکر است در مابقی نقاطی که اسمشان در لیست بالا نیست، وضعیت زرد بوده و نماز جمعه برگزار می‌شود.