نمایش خریدار در سالن وصال رودهن برگزارشد
نمایش خریدار در سالن وصال رودهن برگزارشد

نمایش خریدار کاری از گروه هنری قاصدک به مناسبت ایام فاطمیه در روز جمعه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ در دوسانس در سالن وصال رودهن توسط ستاد نمازجمعه بخش رودهن و دفتر فرهنگ و ارشاد اسلامی رودهن برگزارشد.

نمایش خریدار کاری از گروه هنری قاصدک به مناسبت ایام فاطمیه در روز جمعه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰ در دوسانس در سالن وصال رودهن توسط ستاد نمازجمعه بخش رودهن و دفتر فرهنگ و ارشاد اسلامی رودهن برگزارشد.