نگاه مدیریت شهری نگاه عادلانه به ارائه خدمات در تمام نقاط شهر است
نگاه مدیریت شهری نگاه عادلانه به ارائه خدمات در تمام نقاط شهر است
بالا بردن سرانه فضای سبز شهری در بودجه سال آتی شهرداری دماوند مدنظر است.

علی شیوا شهردار دماوند از سازمان حمل و نقل عمومی و واحدهای فرهنگی اجتماعی روابط عمومی دفتر معاونت خدمات شهری، پایگاه بسیج، انبارداری و جمع‌داری اموال  واقع در منطقه گیلاوند بازدید داشت‌.

علی شیوا طی این بازدید بیان داشت نگاه مدیریت شهری نگاه عادلانه به ارائه خدمات در تمام نقاط شهر است و از همین‌رو با رویکرد عدالت محور قصد تقویت واحدهای مستقر در  ساختمان‌های شهرداری در تمام  مناطق شهر را داریم تا به شکلی پویا تر و سازماندهی شده به شهروندان عزیز خدمات رسانی نمایند.

شهردار دماوند همچنین از گلخانه و واحد فضای سبز شهرداری بازدید کردو ضمن تشکر از زحمات مدیریت و پرسنل این واحد خواستار مدیریت هدفمند در بودجه سال آتی به جهت بالا بردن سرانه فضای سبز شهری و استفاده از ظرفیت خوب شهر دماوند با توجه به اقلیم شد.

وی افزود: بالا بردن روحیه نشاط شهروندان به واسطه ایجاد فضای سبزو مبلمان و منظر شهری متناسب با  شهر دماوند از اهداف مهم مدیریت شهری است.