همه جایگاه های عرضه سوخت در استان تهران فعال هستند
همه جایگاه های عرضه سوخت در استان تهران فعال هستند
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان تهران گفت: همه جایگاه های عرضه سوخت در استان تهران فعال هستند.

محسن وزارتی شامگاه سه شنبه گفت: همکاران فنی مهندسی شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا عصر امروز نقص فنی احتمالی کوچک در برخی جایگاه را رفع کرده و اکنون تمام جایگاه‌های استان تهران مشغول سوخت رسانی و ارائه خدمت به مردم هستند.

وی گفت: هیچکدام از کارت‌های سوخت دچار مشکل نشده و سهمیه افراد در کارت‌ها محفوظ مانده است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان تهران افزود: هم اکنون ۳۲۵ جایگاه سوخت در تهران با هفت هزار نازل فعال است.