همکاری بهزیستی و نیروی انتظامی برای کاهش آسیب های اجتماعی در دماوند
همکاری بهزیستی و نیروی انتظامی برای کاهش آسیب های اجتماعی در دماوند
فاطمه خانزادی در این جلسه موضوعاتی همچون پیشگیری از آسیب های اجتماعی در فضای مجازی، برگزاری دوره های آموزشی متعدد، توزیع بروشور در بین شهروندان دماوندی با همکاری پلیس فتا با موضوعات آسیب های نوپدید و هوشیار نوجوانان و جوانان مطرح کرد.

رئیس اداره بهزیستی دماوند در جلسه ای با مسئولین نیروی انتظامی شهرستان تفاهم نامه ای مبنی بر کاهش آسیب های اجتماعی امضا و در دستور کار قرار داد.

فاطمه خانزادی در این جلسه موضوعاتی همچون پیشگیری از آسیب های اجتماعی در فضای مجازی، برگزاری دوره های آموزشی متعدد، توزیع بروشور در بین شهروندان دماوندی با همکاری پلیس فتا با موضوعات آسیب های نوپدید و هوشیار نوجوانان و جوانان مطرح کرد.

رئیس پلیس فتای شهرستان دماوند با اشاره به فعالیت گسترده در فضای مجازی و احتمال ارتکاب تخلف و سوءاستفاده توسط اینترنت و فضای مجازی آموزش دادن به شهروندان را حائز اهمیت خواند و از بهزیستی خواست تا در عرصه آموزش دهی به مردم شریف دماوند همکاری و همیاری های لازم را انجام دهد.