هویت ما شناسنامه ماست
هویت ما شناسنامه ماست
کتاب «دُماوند در اذهان گذشتگان» تلاشی برای غبارزدایی از هویت فرهنگی ماست.

هویت فرهنگی مردم در یک قوم، شهر، یک منطقه و یک کشور شناسنامه ی آن جامعه است که به وسیله ی سنت ها و آداب و رسوم شکل می گیرد. جامعه ی فاقد هویت فرهنگی مانند انسانی است که شناسنامه اش را گم کرده و برای ادامه ی زندگی از شناسنامه دیگران بهره می گیرد.

مردمی که تصویر درستی از نیاکان و تبار فرهنگی و اجتماعی خود ندارند، درک درستی برای حرکت به سوی آینده نخواهند داشت. هویت ما، ریشه ی ما، اصل ما و مبنای آینده ی روشن ماست.

تمام تلاش دشمنان فرهنگ ایرانی – اسلامی در طول تاریخ، به خصوص در حال حاضر در جهتی است که نسل کنونی کشور را که آینده از آنِ اوست، از گذشته، تاریخ، تبار اجتماعی و فرهنگی اش منقطع کند. انقطاع فرهنگی از فرهنگ گذشته، قومی، ملی و دینی، نقطه ی مرکزی تهاجم فرهنگی است.

نباید بگذاریم بر روی این گنجینه های فرهنگی غبار فراموشی و خاک غفلت بنشیند. غبارزدایی و رونمایی از این قطعاتِ درخشان طلایی وظیفه ی فرد فرد ماست. کتاب «دُماوند در اذهان گذشتگان» تلاشی برای غبارزدایی از هویت فرهنگی ماست. این کتاب ارزشمند که محصول تلاش پیگیرانه و عاشقانه ی دوست خوب و سخت کوشم، جناب آقای ابراهیم سلطان محمدی است، تلاشی ارزنده و درخور تحسین برای غبارزدایی از بخش هایی از گنجینه ی فرهنگ و آداب و رسوم این دیار است که در سال های گذشته با ایده ی اولیه ی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد و با تلاش جوانانه ی گروهی از جوانان شهرستان که برخاسته از دغدغه ی فرهنگی ایشان بود، تداوم یافت و تا مراحل زیادی به ثمر نشست.

(بخشی از مقدمه کتاب به قلم حجت الاسلام آقایی)