هیئت رئیسه شورای ششم شهر کیلان برای دومین سال ابقا شد
هیئت رئیسه شورای ششم شهر کیلان برای دومین سال ابقا شد
براساس نتایج رأی گیری، «پیمان آقاجان‌احمدی» با ۵ رأی به سمت رئیس شورای اسلامی شهر کیلان انتخاب شد.

هیئت رئیسه شورای ششم شهر کیلان برای دومین سال متوالی ابقا شد.

نشست شورای اسلامی شهر کیلان با دستور کار تعیین هیئت رئیسه دوره ششم شورای اسلامی شهر برای سال دوم برگزار شد.

براساس نتایج رأی گیری، «پیمان آقاجان‌احمدی» با ۵ رأی به سمت رئیس شورای اسلامی شهر کیلان انتخاب شد.

همچنین «زمان‌الله قاسم‌قمی» به عنوان نایب‌رئیس، «قاسم شیخی» به‌عنوان منشی اول و «فرح خلیلی» به‌عنوان منشی دوم هر کدام با ۵ رأی انتخاب گردیدند.