میانگین خسارتهابه باغداران شهرستان دماوند تقریبا۴۵درصد تخمین زده شد
میانگین خسارتهابه باغداران شهرستان دماوند تقریبا۴۵درصد تخمین زده شد
فرماندار شهرستان دماوند: در خصوص بارش‌های اخیر ۲۴ ساعت گذشته،۸ روستای شهرستان دماوندبه علت ریزش کوه وطغیان رودخانه‌ها دچارمشکلات رفت وآمدشدند.

حیدری،فرماندار شهرستان دماوند:
🔹در خصوص بارش‌های اخیر ۲۴ ساعت گذشته،۸ روستای شهرستان دماوند به علت ریزش کوه و طغیان رودخانه‌ها دچارمشکلات رفت وآمد شدند.
🔹در این زمینه، بارندگی‌ها دربرخی ازروستاها شدت بیشتری داشت و حتی معابرداخلی خود روستا نیزبرای عبورومرور دچارمشکل شده و با گل ولای بسیارزیادی که درداخل معابراصلی روستاها ورود کرده بود، هیچ‌گونه رفت وآمدی امکان‌پذیرنبود.
🔹با کمک و تلاش عوامل راهداری، شهرداری‌ها، مردم روستاها و دهیاری‌ها و نیز باهماهنگی کامل ستاد مدیریت بحران شهرستان دماوند مشکلات کمترشد.
🔹درحال حاضر، هیچ‌گونه مشکلی برای رفت و آمد در سطح روستاهای شهرستان دماوند وجود ندارد.
🔹در کناراین روستاها، مسیردریاچه تارکه بیش از۲۰خودرو به علت ریزش کوه وانسداد مسیر گرفتار شده بودند،با تلاش عوامل ستاد مدیریت بحران وشهرداری دماوندمسیر بازگشایی شد و هیچ‌گونه خسارت مالی وشدیدی نداشتیم.
🔹همچنین بارش‌های اخیرباعث شد که به برخی باغات نزدیک ۷۰ درصد، برخی دیگر ۴۰ درصد و تعدادی ۱۵تا۲۰درصد و به طورمیانگین ۴۵ درصد خسارت واردشود.