واردات ۳ میلیون دوز واکسن چینی طی هفته آینده/ ممکن است واکسن ٨ ماه تا یک سال ایمنی ایجاد کند
واردات ۳ میلیون دوز واکسن چینی طی هفته آینده/ ممکن است واکسن ٨ ماه تا یک سال ایمنی ایجاد کند
طی هفته آینده سه میلیون دوز واکسن چینی از طریق صلیب سرخ چین به ما اهدا و وارد کشور می‌شود.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در کلاب هاوس:

واکسن‌ها را فقط به دولت‌ها می‌فروشند و شرط فروشندگان واکسن این است که شرکت هیچ گونه تعهدی درباره عوارض واکسن و زمان تحویل واکسن نداشته باشد.
طی هفته آینده سه میلیون دوز واکسن چینی از طریق صلیب سرخ چین به ما اهدا و وارد کشور می‌شود.
تا پایان سال باید ١٢٠ میلیون دوز واکسن بزنیم که از توان تولید داخل خارج است که بخش خصوصی می‌تواند واکسن را تهیه و با قیمت توافقی و تمام‌شده بفروشد یا در بخش خصوصی تزریق شود.
ویروس جهش یافته آفریقای جنوبی ممکن است واکسن گریز باشد و واکسن‌ها نیاز به تغییر و تزریق مجدد داشته باشند.
ایمنی واکسن مشخص نیست و ممکن است واکسن ٨ ماه تا یک سال ایمنی بدهد و ما حداقل ٢ تا ٣ سال دیگر باید واکسیناسیون را ادامه دهیم.

ما روی برند واکسن بحثی نداریم و واکسن آکسفورد آسترازنکا هم به نوعی انگلیسی است اما این واکسن را از کره جنوبی خریداری کردیم و اگر برند واکسنی آمریکایی باشد و در کشور دیگری خارج از آمریکا تولید شود ما اجازه خرید این واکسن را می‌دهیم.

بخش خصوصی می تواند واکسن آمریکایی مادرنا را از آلمان یا هلند خریداری کند و فقط واردات واکسن تولید شده در آمریکا و انگلیس ممنوع است.

بنابر سند ملی واکسیناسیون ما برنامه ریزی کرده ایم تا۶٠ درصد واکسن ها را از تولید داخل و ۴٠ درصد واکسن‌ها را از مسیر واردات تامین کنیم.

بخش خصوصی می تواند به سه صورت واکسن کرونا وارد کند؛ نخست اینکه واکسن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهد، دوم اینکه واکسن‌ها را در اختیار بخش خصوصی و تولیدی قرار دهد و واکسن‌ها رایگان در بخش تولید تزریق شود و سوم اینکه شرکت خصوصی واکسن بیاورد و بفروشد.

ما با واردات واکسن به ٢ روش اول موافق و مخالف واردات واکسن و فروش آن هستیم.