واکسن ایرانی در مرداد به دست ما خواهد رسید
واکسن ایرانی در مرداد به دست ما خواهد رسید
معلمان آماده بازگشایی مدارس باشند.

جعفر صادق‌ تبریزی، رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت:

🔹️معلمان در مرداد ماه واکسینه می شوند و باید تا اول سال تحصیلی جدید آماده بازگشایی مدارس باشند.

🔹️واکسن ایرانی نیز در مرداد ماه به دست ما خواهد رسید.

🔹️روند مطلوبی در روند ایمن سازی ایجاد شده است.

🔹️حدود ۶۲۲ پایگاه تجمیعی واکسیناسیون در کشور راه اندازی شده است.

🔹️در حال حاضر واکسیناسیون به خوبی در حال انجام است و هفته آینده جمعیت بالای ۷۰ سال به بالا واکسن را دریافت خواهند کرد.

🔹️واکسن‌های بازار سیاه تقلبی بوده و زنجیره سرد در آن‌ها رعایت نشده است. مردم عجله نکرده و مطابق اولویت‌ها و براساس برنامه به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.