واکسن های ایرانی کرونا با حجم زیاد از شهریور وارد بازار می شوند
واکسن های ایرانی کرونا با حجم زیاد از شهریور وارد بازار می شوند
بحران واکسن کرونا در کشور با ورود تولیدات داخلی از شهریور برطرف خواهد شد.

قانعی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا:
بحران واکسن کرونا در کشور با ورود تولیدات داخلی از شهریور برطرف خواهد شد.

🔹نخستین واکسن ایرانی از اواخر خرداد در دسترس هموطنان قرار می‌گیرد و به تدریج این روند شتاب می‌گیرد.

🔹عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار امیدواری کرد که تا مهر امسال چهار مجموعه دیگر هم مجوز کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی را بگیرند.