ورامین رتبه نخست کشور در فرونشست زمین
ورامین رتبه نخست کشور در فرونشست زمین

فرماندار شهرستان ورامین: دشت ورامین به دلیل کمبود منابع آبی و استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب‌های زیرزمینی، سالانه ۳۵ سانتی‌متر فرونشست دارد که رتبه نخست کشور است.

فرماندار شهرستان ورامین: دشت ورامین به دلیل کمبود منابع آبی و استفاده بی‌رویه از سفره‌های آب‌های زیرزمینی، سالانه ۳۵ سانتی‌متر فرونشست دارد که رتبه نخست کشور است.