وزارت صمت مقصر اصلی فاسدشدن هزاران تن میوه در استان تهران است
وزارت صمت مقصر اصلی فاسدشدن هزاران تن میوه در استان تهران است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تأکید بر قیمت‌گذاری نادرست وزارت صمت و تأثیر آن بر بازار میوه شب عید گفت: بیش از ۳ هزار تن سیب و ده‌ها هزار تن پرتقال در سردخانه‌ها در حال فاسد شدن است.

ایوب فصاحت ، با اشاره به انبارشدن میزان انبوهی از میوه شب عید در انبارها اظهار داشت: وظیفه تنظیم بازار میوه شب عید برعهده سازمان جهاد کشاورزی نیست و متولی آن وزارت صمت است که متأسفانه سال گذشته به دلیل دخالت دستوری موجب عدم تعادل قیمت میوه شب عید شد و سیب کمتر از قیمت مدنظر و پرتقال بالاتر از حد انتظار قیمت‌گذاری شد.

وی با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی در قیمت‌گذاری نقشی نداشته است افزود: این سازمان در حوزه تولید نقش داشته و در این جریان دستگاه‌هایی که کوتاهی کرده‌اند باید پاسخگو باشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات حوزه میوه شب عید ادامه داد: طبق اطلاعات میدانی ما نحوه قیمت‌گذاری دستوری و غلط سیب و پرتقال و میزان محصول انبار شده بیشتر از نیاز مردم از دلایل انبارشدن میوه‌ها است.

فصاحت ادامه داد: تخمین درستی از میزان نیاز مردم برآورد نشده بود و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور متوقف شدن صادرات به جهت تأمین بازار داخلی موجب انبارشدن میوه‌ها بود.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از ۳ هزار تن سیب و ده‌ها هزار تن پرتقال در سردخانه‌ها موجود است بیان کرد: دخالت اداره صمت و قیمت‌گذاری دستوری سبب شد تا هم اکنون بیش از ۳ هزار تن سیب در سردخانه‌ها موجود باشد و به دلیل وجود سیب فصلی تقاضا برای این محصول انبارشده کاهش‌یافته لذا در حال فاسد شدن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه مهم‌ترین عامل نگهداری محصولات در سردخانه‌ها قیمت دستوری محصولات و دخالت در بازار است ابراز داشت: قیمت‌گذاری نادرست وزارت صمت، دخالت بیهوده در بازار و سوءمدیریت نیز در این موضوع تأثیرگذار است.

فصاحت ادامه داد: قیمت سیب نسبت به قیمت پیشنهادی پایین‌تر عرضه شد و پرتقال بالاتر از قیمت پیشنهادی عرضه شد که موجب عدم تعادل و توازن در بازار میوه شب عید شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در پایان با اشاره اینکه باید به جای سود بالا و منفعت بیشتر محصولات را با قیمت پایین‌تر به دست مصرف کننده برسانند خاطرنشان کرد: راهکار حل این مشکل بررسی بازار میوه و نیاز شب عید بود که براساس آن نیاز مردم تأمین و قیمت‌گذاری مناسب انجام نی شد و صادرات را متوقف نمی‌کردند.